Augustijnse Beweging

Augustijnse Beweging

In 2006 is de Augustijnse Beweging opgericht. Deze beweging vormt een platform, waarin verschillende religieuze instituten, verenigingen en kerkelijke instellingen samenwerken, die hun inspiratie in belangrijke mate ontlenen aan de kerkvader Augustinus. Doel van het platform is initiatieven te ontwikkelen en te realiseren om aspecten van de augustijnse spiritualiteit te behoeden, te verstevigen of te vernieuwen.

Op deze website daarom aandacht voor Augustinus en enkele aspecten van zijn spiritualiteit, de verschillende participanten en gegevens voor wie informatie of contact wenst.

Belangrijk

De Augustijnse Beweging wordt Augustijns Verband. Daarom wordt deze website per 1 januari 2018 opgeheven. Na deze datum kunnen brochures besteld worden via augustijnsverband@gmail.com. Klik hier voor de lijst met beschikbare brochures.

Kijk voor uitgebreide informatie over Augustinus op www.augustinus.nl.